Ortodoncista คืออะไร

Ortodoncista คืออะไร

Ortodoncista คือคำภาษาสเปน หมายถึง ทันตแพทย์จัดฟัน ค่ะ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วินิจฉัยและวางแผนการรักษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียงตัวของฟัน และความสัมพันธ์ของขากรรไกร
รักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบต่างๆ เช่น เหล็กจัดฟัน Invisalign
ติดตามผลการรักษา
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
คุณสมบัติ

จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
เรียนต่อเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน เป็นเวลา 2-3 ปี
ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับ

ฟันเรียงตัวไม่สวยงาม
ฟันซ้อนเก
ฟันยื่น
ฟันสบกันไม่ดี
ขากรรไกรผิดปกติ
ควรปรึกษา Ortodoncista เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา