Ortodoncista คืออะไร

Ortodoncista คืออะไร Ortodoncista คือคำภาษาสเปน หมายถึง ทันตแพทย์จัดฟัน ค่ะ หน้าที่ความรับผิดชอบ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียงตัวของฟัน และความสัมพันธ์ของขากรรไกร รักษาด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบต่างๆ เช่น เหล็กจัดฟัน Invisalign ติดตามผลการรักษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก คุณสมบัติ จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เรียนต่อเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน เป็นเวลา 2-3 ปี ได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับ ฟันเรียงตัวไม่สวยงาม ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันสบกันไม่ดี ขากรรไกรผิดปกติ ควรปรึกษา Ortodoncista เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษา